RIFF Gray/LtGray/Ht Lime

S2RFGY-386

    ', , , , ,  Riff  .

  • : Skullcandy
  • : Gray/LtGray/Ht Lime
  • ij : 20Hz - 20KHz
  • : 17 ohms
  • : 85 dB
  • : 1.2
  • : 4
� 2018, Extremepride.